Mô tả công việc

Chức danh: Replenishment Staff III

Bộ phận: Ngành Hàng

Báo cáo với: Replenishment Supervisor

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Implement Planning executions including order planning, inventory control of local product at Distribution Center/ Lập kế hoạch thực hiện bao gồm kế hoạch đặt hàng, kiểm soát hàng tồn kho của sản phẩm tại Kho Tổng DC

Job accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Balance stock against store’s demand and control inventory level as company’s policy (stock day of category in-charge). / Cân đối tồn kho theo nhu cầu của cửa hàng và kiểm soát mức tồn kho theo chính sách của công ty (ngày tồn kho của ngành hàng phụ trách).
 • Implement ordering process for local item in DC according to parameters such as supplier delivery lead time, promotion, stock turnover, etc. / Thực hiện quy trình đặt hàng cho các sản phẩm nội địa tại DC theo các thông số như thời gian giao hàng của nhà cung cấp,chương trình khuyến mãi, vòng quay hàng tồn kho, v.v.
 • Closely work directly with suppliers to achieve target of the inbound and outbound rate (≥ 95%)/ Phối hợp chặt chẽ trực tiếp với nhà cung cấp để đạt mục tiêu về tỷ lệ xuất nhập hàng (≥ 95%).
 • Bad stock control of category in-charge. / Kiểm soát tồn kho của ngành hàng phụ trách.
 • Making report of inbound, outbound, stock on hand, etc/ Lập báo cáo nhập, xuất, tồn kho, v.v.
 • Other assignments from Line Manager. / Các nhiệm vụ khác từ Line Manager.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • New graduates will be trained, priority for minimum 1-year working experience in supply chain management, planning or similar functions. / Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong quản lý chuỗi cung ứng, lập kế hoạch hoặc các chức năng tương tự.
 • Diploma or bachelor’s degree in supply chain management or business administration or related fields. / Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Cử Nhân về quản lý chuỗi cung ứng hoặc Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Good at computer skills, especially excel. / Kỹ năng vi tính tốt, đặc biệt là excel.
 • Effective communication in English is preferable. / Ưu tiên giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: