Mô tả công việc

Chức danh: Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Báo cáo với: Site Research Assistant Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Site mapping and analysis. /Định vị và phân tích mặt bằng
 • Site negotiations including lease contracts. /Đàm phán để lấy mặt bằng, bao gồm cả đàm phán hợp đồng thuê.
 • Contact current & new landlords/ developers for updating available sites as well as rental. /Làm việc với chủ nhà hiện tại, chủ nhà mới, chủ đầu tư để cập nhật các mặt bằng có sẵn và giá thuê.

 Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Conduct real estate market research. /Nghiên cứu thị trường bất động sản.
 • Analyze new potential sites based on company target and site mapping, etc., /Phân tích các mặt bằng tiềm năng dựa theo mục tiêu của công ty và chiến lược định vị mặt bằng…
 • Coordinate closely with site brokers. /Làm việc chặt chẽ với các môi giới mặt bằng.
 • Have wide connection with site broker networks, office building management and land developers. /Có quan hệ rộng rãi với mạng lưới môi giới mặt bằng, ban quản lý tòa nhà và chủ đầu tư.
 • Have at least 500 sites on hand in site database. /Có thông tin của ít nhất 500 mặt bằng.
 • Have good relationships with current landlords/ developers, etc., /Có quan hệ tốt với chủ nhà/chủ đầu tư hiện tại.
 • Site negotiation. /Đàm phán mặt bằng.
 • Lease contract negotiation. /Đàm phàn hợp đồng thuê
 • Contact to current and new landlords for updating available sites as well as rental. /Liên lạc với chủ nhà hiện tại và chủ nhà mới để cập nhật thông tin mặt bằng có sẵn và giá thuê.
 • Keep track on competitor expansion. /Theo dõi sự mở rộng của các đối thủ.
 • Prepare site analysis. /Thực hiện phân tích mặt bằng.
 • Other tasks are as assigned by Site Research Assistant Manager. /Các công việc khác được giao bởi Phó Phòng Phát Triển Mặt Bằng.

Job requirements/ Yêu cầu công việc:

 • University/College graduated/ Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.
 • At least 3 years’ experience in real estate & site development/ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và phát triển mặt bằng.
 • Good communication skills/ Có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Good performance in teamwork/ Có tinh thần làm việc nhóm tốt.
 • Loyalty, enthusiasm, dynamic and long-term service aspiration/ Trung thành, nhiệt huyết, năng động và nguyện vọng gắn bó lâu dài với công việc.
 • Able to work independently and possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.
 • Able to work under pressure and overtime/ Có thể làm việc dưới áp lực và làm ngoài giờ.
 • Willing for business travel as job requirement/ Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.
 • Good time management skills/ Kỹ năng quản lý thời gian tốt.
 • Ability to use English (speaking, writing)/ Có khả năng sử dụng tiếng Anh (nói, viết).
 • Good computer literacy (MS Office, Excel, PowerPoint)/ Trình độ tin học văn phòng tốt (MS Office, Excel, PowerPoint).

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: