Mô tả công việc

Chức danh: Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Báo cáo với: Customer Services Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Tiêu Công Việc:  

 • To ensure excellent service standards, respond efficiently to customer enquiries and maintain high customer satisfaction/ Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ xuất sắc, phản hồi hiệu quả cho các yêu cầu của khách hàng và duy trì sự hài lòng cao của khách hàng.
 • Responsible for answering inbound phone calls or addressing customers’ questions about products and services, purchases, and processing payments or other enquiries/ Chịu trách nhiệm trả lời cuộc gọi đến hoặc các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, mua hàng và phương thức thanh toán hoặc các yêu cầu khác.

 Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Handle customers’ feedbacks/ complaints/ enquiries/ orders through online and hotline channels, by clarifying desired information, researching, and exploring answers and alternative solutions, providing information to customers/ Xử lý phản hồi/ khiếu nại/ yêu cầu/ đơn hàng của khách hàng thông qua các kênh trực tuyến và đường dây nóng, bằng cách làm rõ thông tin mong muốn, tìm hiểu và đưa ra các câu trả lời và các giải pháp thay thế, cung cấp thông tin cho khách hàng.
 • Take ownership of customers issues and follow problems through to resolution/ Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề của khách hàng và theo dõi tiến trình giải quyết.
 • Keep accurate records and document customer service actions and discussions/ Lưu trữ chính xác bản ghi âm và ghi chép các hoạt động và cuộc trò chuyện với khách hàng.
 • Manage amounts of incoming phone calls and meet call handling quotas/ Quản lý số lượng cuộc gọi đến và đáp ứng các chỉ tiêu xử lý cuộc gọi.
 • Build sustainable relationships and trust with customers through open and interactive communication/ Xây dựng các mối quan hệ bền vững và tạo niềm tin với khách hàng thông qua việc giao tiếp cởi mở và có sự tương tác.
 • Escalate unresolved problems to upper levels and/or to other related departments and respond back to customers/ Chuyển các vấn đề chưa có hướng giải quyết lên cấp cao hơn và/ hoặc đến các bộ phận liên quan khác, sau đó trả lời lại cho khách hàng.
 • Prepare and update report on daily, weekly, and monthly basis/ Chuẩn bị và cập nhật báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Degree related to Marketing, Business Administration, Social Sciences and Humanities/ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • Customer service orientation and great customer focus, problem-solving skills/ Có tinh thần hướng tới phục vụ khách hàng, chú trọng vào khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Effective phone call handling, oral communication, and active listening skills (Vietnamese and English)/ Có khả năng xử lý cuộc gọi qua điện thoại một cách hiệu quả, kỹ năng giao tiếp bằng giọng nói và lắng nghe tích cực (tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Familiarity with systems/ Quen thuộc với hệ thống.
 • Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively/ Có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, ưu tiên và quản lý thời gian hiệu quả.
 • Having a motivated, friendly, and professional attitude/ Có thái độ năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
 • Literate in Word, Excel, PowerPoint/ Biết Word, Excel, PowerPoint.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]  

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: