Mô tả công việc

Chức danh: Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Báo cáo với: Business Development & Brand Experience Controller

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:  

 • Lead the Brand Experience team consisting of 2 sub teams Brand Experience Trade (BX Trade) and Brand Experience Communication (BX Comm) to strategically promote Circle K brand both externally and internally across various marketing tools, CRM and E-commerce platforms to make Circle K “the most preferred CVS brand” in Vietnam as well as to support sales for the best possible outcome/ Dẫn dắt hai đội nhóm nhỏ bao gồm team BX Trade và BX Comm để quảng bá một cách có chiến lược thương hiệu Circle K thông qua nhiều công cụ tiếp thị khác nhau, nền tảng CRM và thương mại điện tử, nhằm giúp Circle K trở thành “thương hiệu cửa hàng tiện lợi được ưa chuộng nhất” tại Việt Nam cũng như hỗ trợ thúc đẩy doanh số bán hàng để đạt được kết quả tốt nhất.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Strategically develop Circle K yearly communication plan with expense budget to creatively promote Circle K brands, drive customer count, customer loyalty and company sales/ Xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm với ngân sách chi phí để quảng bá cho thương hiệu Circle K, tăng số lượng khách hàng, mức độ trung thành của khách hàng và doanh số bán hàng của công ty.Closely work with related teams to develop effective online communications for product launches, promotions, campaigns to jointly deliver the company’s objectives/ Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan để phát triển các phương thức truyền thông trực tuyến hiệu quả cho việc ra mắt sản phẩm mới, các chương trình khuyến mãi, các chiến dịch để đạt được các mục tiêu của công ty.
 • Coordinate with CRM team to develop communication strategies and campaigns that promote the loyalty platform in branding to engagement to recruit new users and increase active users/ Phối hợp với đội ngũ CRM phát triển các chiến lược và chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy nền tảng quản lý mức độ trung thành để thu hút người dùng mới cũng như tăng số lượng người dùng hoạt động.
 • Manage advertising agencies to effectively convey the message in each campaign, achieving the set goals/ Quản lý các công ty quảng cáo để truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả trong từng chiến dịch, đạt được các mục tiêu đã đặt ra.
 • Build and manage monthly and annual MKT expense budget to ensure monthly/annual KPIs are achieved/ Xây dựng và quản lý ngân sách chi phí Marketing hàng tháng và hàng năm để đảm bảo đạt được các KPI hàng tháng/ hàng năm.
 • Develop PR & CSR plan to manage Circle K brand with good image & positive contribution to local community to increase customer preference, loyalty & sales/ Phát triển kế hoạch PR & CSR để quản lý thương hiệu Circle K với hình ảnh tốt đẹp và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương; từ đó, tăng sự yêu thích, mức độ trung thành và doanh số bán hàng từ khách hàng.
 • Provide monthly reports including customers’ insights, market trends, and competitors’ MKT activities with initiatives/ Cung cấp báo cáo hàng tháng bao gồm nhận định của khách hàng, xu hướng thị trường và các hoạt động Marketing của đối thủ.
 • Build Brand Communication team with high capability and team spirit/ Xây dựng đội ngũ Truyền Thông Thương Hiệu có năng lực cao và tinh thần đoàn kết.
 • Drive customer count and sales to offline stores (NW, regional or store by store)/ Thúc đẩy lượng khách hàng và doanh số tại các cửa hàng trực tiếp (NW, khu vực hoặc từng cửa hàng cụ thể)
 • Plan & run thematic, seasonal, and regional campaigns/ Lên kế hoạch và tổ chức các chiến dịch theo chủ đề, mùa vụ, và khu vực
 • Conduct monthly promotions, spontaneous promotions/ Thực hiện các chương trình khuyến mãi hàng tháng và khuyến mãi đột xuất.
 • Strategically collaborate with partners for campaigns involving e-vouchers, e-wallets, co-branding promotions/ Hợp tác chiến lược với các đối tác cho các chiến dịch liên quan đến e-voucher, e-wallet, và các chương trình khuyến mãi kết hợp thương hiệu.
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Bachelor’s degree in Marketing/ Business/ Advertising/ Communication or related fields/ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/ Kinh doanh/ Quảng cáo/ Truyền Thông hoặc các ngành liên quan.
 • Minimum 7 years of experience in marketing and/ or advertising agency with at least 2 years in management position. Retail/CVS knowledge is an advantage/ Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và/hoặc công ty quảng cáo với ít nhất 2 năm tại vị trí quản lý. Có kiến thức về ngành bán lẻ/ cửa hàng tiện lợi là một lợi thế.
 • Good sense of business and social engagement/ Nhạy bén về kinh doanh và tương tác xã hội tốt.
 • Possess a high level of responsibility, integrity, and commitment/ Có tinh thần trách nhiệm cao, chính trực và cam kết với công việc.
 • Strong leadership with good people management skills/ Năng lực lãnh đạo tốt cùng với kỹ năng quản lý con người tốt.
 • Good interpersonal skills, creative, flexible, aggressive, passionate, up to date, attention to details, resourceful with can do and positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, đam mê, cập nhật xu hướng, tỉ mỉ, sáng tạo với thái độ làm việc tích cực.
 • Able to work under pressure for work efficiency, being highly responsible and willing to accept challenges/ Có khả năng làm việc dưới áp lực và đảm bảo hiệu quả công việc, có trách nhiệm cao và sẵn lòng chấp nhận thử thách.
 • Able to work independently as well as in a team/ Có khả năng làm việc độc lập cũng như trong nhóm.
 • Excellent in spoken and written Vietnamese and English with good presentation skill/ Xuất sắc sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh cả nói và viết, có kỹ năng thuyết trình tốt.
 • Must be computer literate in Word, Power Point and Excel. Skillful in using Power Point is an advantage/ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, đặc biệt là Power Point.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: