Mô tả công việc

Chức danh: Nhân viên bán hàng

Bộ phận: Bán Hàng

Báo cáo với: Store Manager (Quản lí cửa hàng)

Địa điểm làm việc: Hà Nội/ Hạ Long/ Hải Phòng/ Hồ Chí Minh/ Biên Hòa/ Bình Dương/ Vũng Tàu/ Cần Thơ/ Long Xuyên/ Hưng YênPlease access the link below to apply for job

https://sites.google.com/view/ckvncareers

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Corporate Legal Senior Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Administration Supervisor Hành Chính Hồ Chí Minh
IT Technical Support Staff IT Hà Nội
STOCK-TAKE STAFF/ NHÂN VIÊN KIỂM KÊ HÀNG HÓA Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
Nhân viên Kế toán Công nợ Các khoản Phải thu Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
IT Technical Support Supervisor IT Hồ Chí Minh
Category Manager Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Food Service Group Category Manager Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Finance Assistant Manager Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
Creative Manager Phát triển Kinh Doanh & Trải nghiệm Thương hiệu Hồ Chí Minh

Chức danh

Administration Supervisor

Bộ phận: Hành Chính

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

IT Technical Support Staff

Bộ phận: IT

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

STOCK-TAKE STAFF/ NHÂN VIÊN KIỂM KÊ HÀNG HÓA

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Nhân viên Kế toán Công nợ Các khoản Phải thu

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

IT Technical Support Supervisor

Bộ phận: IT

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Manager

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Food Service Group Category Manager

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Finance Assistant Manager

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Creative Manager

Bộ phận: Phát triển Kinh Doanh & Trải nghiệm Thương hiệu

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: