Mô tả công việc

Chức danh: Licensing Staff

Bộ phận: Store & Franchise Development

Báo cáo với: Licensing Supervisor

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Performance license registration for the Circle K stores to make sure all stores have proper licenses for operations/ Thực hiện đăng ký giấy phép cho các cửa hàng Circle K để đảm bảo tất cả cửa hàng đều có các giấy phép hợp lệ cho việc kinh doanh.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Prepare documents and apply to update information/submit license registration/ Chuẩn bị và nộp hồ sơ để cập nhật thông tin/làm đăng ký giấy phép cho cửa hàng.
 • Prepare documents for updating, renewing, applying all licenses of stores/ Chuẩn bị tài liệu cập nhật, gia hạn, cấp mới cho tất cả giấy phép của cửa hàng.
 • Work with departments to get suppliers’s documents for license submission/ Làm việc với các phòng ban để lấy đủ hồ sơ làm giấy phép.
 • Maintain whole stores are licensed and kept in right renew or updated all needed licenses. Check and follow the contract, the expiration of the licenses/ Duy trì đảm bảo toàn bộ cửa hàng được cấp phép và giữ đúng gia hạn hoặc cập nhật tất cả các giấy phép cần thiết. Kiểm tra, theo dõi hợp đồng, thời hạn của giấy phép.
 • Work with Finance team, submit payment requests, follow payments/ Làm việc với kế toán, nộp yêu cầu thanh toán, theo dõi các khoản thanh toán.
 • Support Sales & Operations team in preparing the documents to work with the inspection team. Hỗ trợ phòng Bán hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ tiếp đoàn.
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • University/College graduated in Business Administration, Law or related disciplines/ Tốt Nghiệp Đại học/Cao đẳng về Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.
 • Minimum 6 months working experience in administration, legal, and license/ Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, pháp lý và giấy phép.
 • Willing for business travel as job requirement/ Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.
 • Flexible, careful, hard-working, honesty & good sense of responsibility/ Nhanh nhẹn, linh hoạt. cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.
 • Loyalty, enthusiasm, dynamic/ Trung thành, nhiệt huyết, năng động.
 • Ability to use English (written)/ Có khả năng sử dụng tiếng Anh (viết).
 • Good computer literacy (MS Office, Excel, PowerPoint)/ Kỹ năng tin học tốt (MS Office, Excel, PowerPoint).

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: