Mô tả công việc

Chức danh: Finance Assistant Manager – FBP

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Báo cáo với: Finance Senior Manager (FBP & ICC)

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Tiêu Công Việc:  

 • This position will prepare & enhance periodically management reports related to P&L performance, operation performance (Inventory, BM, IV, Category performance, …) as well as provide sharp and clear analysis on company’s performance for management’s decision. Be responsible for building model for financial analysis, supporting the design and execution of financial review and providing insight. Support direct manager for project analysis and implementation. / Vị trí này sẽ phụ trách việc chuẩn bị và cải tiến các báo cáo quản trị định kỳ liên quan đến Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo kết quả hoạt động vận hành (Hàng tồn kho, Hàng hóa hư hỏng/ hết hạn, Chênh lệch hàng tồn kho, Kết quả hoạt động theo ngành hàng, …) cũng như đưa ra các phân tích rõ ràng và sắc bén về kết quả hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của Ban lãnh đạo. Chịu trách nhiệm xây dựng mô hình phân tích tài chính, hỗ trợ việc thiết kế và thực hiện rà soát số liệu tài chính và cung cấp thông tin về thực trạng nội tại. Hỗ trợ cấp trên trực tiếp trong việc phân tích và thực hiện dự án.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Prepare the periodical management reports accurately and timely / Chuẩn bị các Báo cáo Quản trị định kỳ chính xác về mặt số liệu và đúng hạn.
 • Do analysis with clear and sharp explanation on any unusual fluctuation / Thực hiện phân tích với các giải thích rõ ràng và sắc bén về các biến động bất thường.
 • Analyze financial data and create financial models for decision support / Phân tích dữ liệu tài chính và xây dựng các mô hình tài chính nhằm hỗ trợ việc ra quyết định.
 • Increase productivity by working with IT team for automated reporting tools / Gia tăng hiệu suất bằng cách làm việc với đội ngũ Công nghệ Thông tin nhằm xây dựng các công cụ báo cáo tự động.
 • Work closely with the other teams to ensure accurate data, reporting & decision support / Làm việc chặt chẽ với các nhóm khác nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác, lập báo cáo và hỗ trợ việc ra quyết định.
 • Identify discrepancies and their root causes, including presentation of data to the management and relevant departments / Xác minh các chênh lệch và nguyên nhân cốt lõi, bao gồm thuyết trình dữ liệu cho Ban lãnh đạo và các Phòng ban liên quan.
 • Recommend for Finance re-engineering process that assigned by line manager / Đưa ra các đề xuất cho việc tái cấu trúc quy trình Tài chính được phân công bởi Quản lý phụ trách.
 • Support to control site evaluation approval process / Hỗ trợ kiểm soát quy trình phê duyệt đánh giá các dự án phát triển mặt bằng.
 • Project analysis and cost control / Phân tích dự án và kiểm soát chi phí.
 • Perform other duties as assigned by line manager or above level/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp hoặc cấp cao hơn.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Graduated in Degree or higher in Accounting/Finance (Qualified or member of professional body is a plus)/ Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học chuyên ngành Kế toán/Tài chính (Sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp hoặc là thành viên của các tổ chức nghề nghiệp là một điểm ưu tiên xét tuyển).
 • Minimum 5 year working experience in Accounting/Auditing/Finance field/ Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.
 • Good sense in controlling, business acumen and analytical skill/ Có tư duy nhạy bén trong kiểm soát, vận hành công việc và kỹ năng phân tích.
 • Able to work independently and possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao trong công việc.
 • Able to work long and irregular hours under high pressure and tight deadline/ Có khả năng làm việc với cường độ cao, chịu được áp lực và đảm bảo chặt chẽ việc hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
 • Excellent interpersonal skills, resourceful with positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, đi cùng với thái độ làm việc tích cực.
 • Spoken and written English skills are essential/ Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh tốt là bắt buộc.
 • Good computer skills including Word, Excel, MS Outlook, PowerPoint (Knowing BI Tool such as PowerBI or Tableau is a must)/ Kỹ năng sử dụng máy vi tính tốt bao gồm Word, Excel, MS Outlook, PowerPoint (Biết sử dụng Công cụ BI như PowerBI hoặc Tableau là bắt buộc).

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: