Mô tả công việc

Chức danh: Category Manager

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

If you are interested in or would like to introduce potential candidates, please contact us via email: talent.acquisition@circlek.com.vn

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Group Category Manager Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Finance Senior Manager (Trưởng phòng tài chính cấp cao) Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
Nhân viên Kế toán Công nợ Các khoản Phải thu Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
Food Service Group Category Manager/ Trưởng Phòng Quản Lý Nhóm Ngành Hàng Thức Ăn Nhanh Ngành Hàng Hồ Chí Minh
STOCK-TAKE STAFF/ NHÂN VIÊN KIỂM KÊ HÀNG HÓA Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
Finance Assistant Manager (Management Accounting)/ Phó Phòng Tài Chính (Kế Toán Quản Trị) Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
IT System Development Assistant Manager IT Hồ Chí Minh
IT Technical Support Supervisor IT Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng Bán Hàng Hà Nội , Hạ Long , Hải Phòng , Hồ Chí Minh , Biên Hòa , Bình Dương , Vũng Tàu , Cần Thơ , Long Xuyên , Hưng Yên
Accounting Specialist GL Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh

Chức danh

Group Category Manager

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Finance Senior Manager (Trưởng phòng tài chính cấp cao)

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Nhân viên Kế toán Công nợ Các khoản Phải thu

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Food Service Group Category Manager/ Trưởng Phòng Quản Lý Nhóm Ngành Hàng Thức Ăn Nhanh

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

STOCK-TAKE STAFF/ NHÂN VIÊN KIỂM KÊ HÀNG HÓA

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Finance Assistant Manager (Management Accounting)/ Phó Phòng Tài Chính (Kế Toán Quản Trị)

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

IT System Development Assistant Manager

Bộ phận: IT

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

IT Technical Support Supervisor

Bộ phận: IT

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Nhân viên bán hàng

Bộ phận: Bán Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội , Hạ Long , Hải Phòng , Hồ Chí Minh , Biên Hòa , Bình Dương , Vũng Tàu , Cần Thơ , Long Xuyên , Hưng Yên

Ngày hết hạn:

Accounting Specialist GL

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: