CHƯƠNG TRÌNH
TUYỂN DỤNG

Giới thiệu

Tại Circle K, chúng tôi biết rằng con người chính là nhân tố tạo ra sự khác biệt đối với sự thành công và phát triển của công ty. Để bắt kịp tốc độ mở rộng quy mô kinh doanh, chúng tôi luôn liên tục tạo ra các chương trình tuyển dụng nhằm tìm kiếm và phát triển các nhân viên có năng lực cho các vị trí khác nhau. Với bất kì chương trình tuyển dụng nào, bạn sẽ có cơ hội được cọ sát thực tế thông qua các khóa huấn luyện, đào tạo do các lãnh đạo của Circle K Việt Nam trực tiếp hướng dẫn. Nếu bạn là một người năng động với mong muốn phát triển nghề nghiệp cùng những người tiên phong, thì đây chính là nơi bạn tìm kiếm.

Chương trình Quản trị viên tập sự

Với mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cấp cao cho hoạt động kinh doanh của Circle K Việt Nam, chương trình Quản Trị Viên Tập Sự sẽ tuyển chọn và đào tạo phát triển đội ngũ sinh viên mới tốt nghiệp trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai cho Circle K Việt Nam.