Mô tả công việc

Chức danh: STOCK-TAKE STAFF/ NHÂN VIÊN KIỂM KÊ HÀNG HÓA

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Báo cáo với: STOCK TAKE TEAM LEADER/ TRƯỞNG NHÓM KIỂM KÊ HÀNG HÓA

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job summary/ Tóm tắt công việc:  

Conduct physical counting of inventory maintaining accuracy and exactness. Compliance & Ethics, Integrity are mandatory required. / Tiến hành kiểm đếm hàng hóa tại cửa hàng đảm bảo đúng và chính xác. Tuân thủ quy trình kiểm kê và Đạo đức, Chính trực là điều kiện bắt buộc.

Job accountabilities/ Trách nhiệm trong công việc.

  • Perform stock-take at stores and distribution warehouses according to the plan from Stock-take Leader. / Tiến hành kiểm kê thực tế hàng hoá tại các cửa hàng và kho theo kế hoạch từ trưởng nhóm kiểm kê hàng hóa.
  • Report to Stock-take leader issues during the stock-take on time. / Báo các vấn đề phát sinh cho trưởng nhóm kiểm kê hàng hóa.
  • Provide constructive feedback on policies and procedures of inventory system, operation at the stores. / Cung cấp phản hồi mang tính xây dựng về các chính sách và các thủ tục của hệ thống hàng tồn kho và hoạt động tại các cửa hàng.
  • Perform other duties as assigned by Stock take Team Leader. / Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm kiểm kê hàng hóa.

Job requirements:

  • Graduated from College with a major in accounting. / Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành kế toán.
  • Know how to use an office computer (Excel). / Biết sử dụng máy tính văn phòng (Excel).
  • Honest, hardworking, and high responsibility at work. / Trung thực, chăm chỉ, và có trách nhiệm cao trong công việc.
  • Willing to travel and work with a flexible schedule. / Sẵn sàng di chuyển, làm việc với lịch trình linh hoạt.
  • Experience in stock-take is preferred. / Ưu tiên có kinh nghiệm làm kiểm kê.

If you are interested in or would like to introduce potential candidates, please contact us via email: talent.acquisition@circlek.com.vn

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Group Category Manager Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Finance Senior Manager (Trưởng phòng tài chính cấp cao) Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
Nhân viên Kế toán Công nợ Các khoản Phải thu Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
Category Manager Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Food Service Group Category Manager/ Trưởng Phòng Quản Lý Nhóm Ngành Hàng Thức Ăn Nhanh Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Finance Assistant Manager (Management Accounting)/ Phó Phòng Tài Chính (Kế Toán Quản Trị) Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh
IT System Development Assistant Manager IT Hồ Chí Minh
IT Technical Support Supervisor IT Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng Bán Hàng Hà Nội , Hạ Long , Hải Phòng , Hồ Chí Minh , Biên Hòa , Bình Dương , Vũng Tàu , Cần Thơ , Long Xuyên , Hưng Yên
Accounting Specialist GL Tài Chính - Kế Toán Hồ Chí Minh

Chức danh

Group Category Manager

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Finance Senior Manager (Trưởng phòng tài chính cấp cao)

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Nhân viên Kế toán Công nợ Các khoản Phải thu

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Manager

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Food Service Group Category Manager/ Trưởng Phòng Quản Lý Nhóm Ngành Hàng Thức Ăn Nhanh

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Finance Assistant Manager (Management Accounting)/ Phó Phòng Tài Chính (Kế Toán Quản Trị)

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

IT System Development Assistant Manager

Bộ phận: IT

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

IT Technical Support Supervisor

Bộ phận: IT

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Nhân viên bán hàng

Bộ phận: Bán Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội , Hạ Long , Hải Phòng , Hồ Chí Minh , Biên Hòa , Bình Dương , Vũng Tàu , Cần Thơ , Long Xuyên , Hưng Yên

Ngày hết hạn:

Accounting Specialist GL

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: